Bart MEGANCK

ir. Architect

oprichter OSK-AR

Ludo LEUWERS

Architect

Oprichter OSK-AR

Jan MAES

Architect

Oprichter OSK-AR

Peter WYNDAELE

Architect

Oprichter OSK-AR

Ann VERMOESEN

Architect

Oprichter OSK-AR

Nicolas RAEMAEKERS

Architect

Oprichter OSK-AR

 

 

Gregory SCHAERLAEKEN

Bouwkundige

Kristel DEYCK

Bouwkundige

Mark TIMMERMANS

Bouwkundige

Eva DE SAUTER

Interieurarchitect

Jelke BENOOT

Architect

Karin HERBOSCH

Landschapsarchitect

administratief medewerker

Wim DE WEER

Architect

Gwendolyn DENAYER

ir. Architect

 

Timothy SCHIETTECATTE

Architect

 

Adriaan VANHAEREN

Stagiair architect

 

 

Anne-Cécile

Stagiair architect

Stedenbouwkundige

 

Nele VAN DER PERRE

Architect

Interieurarchitect

 

Lobke Asselman

Assistent architect

Interieurvormgever

 

VISIE BUREAU

OSK-AR architecten is een samenwerking van architecten en ingenieur-architecten waar jong dynamisme en jarenlange ervaring gekoppeld worden om betere hedendaagse architectuur in de brede zin van het woord te realiseren.

 

De architecturale beleving van de gebouwen en omgevingen die we ontwerpen en bouwen gaat verder dan de klassieke connotaties van vorm en functie. De maatschappelijke relevantie is even belangrijk, niet alleen gericht naar onze huidige samenlevingsvormen, maar inclusief toekomstgerichte duurzaamheid: we ontwikkelen en bouwen voor nu én voor de toekomst.

 

OSK-AR architecten wil zich profileren als open platform om samen met aanleunende of complementaire professionele partijen, of samen met collega’s architecten, te streven naar een optimaal resultaat. Onderzoekend ontwerp is de sleutel om in overleg met opdrachtgever en de andere betrokken actoren het programma te vertalen en verder in te vullen naar gebouwen en gebouwde omgeving.

 

Zorgzaam en inventief omspringen met de beschikbare middelen is voor ons een noodzaak. Enerzijds houdt dit een doorlopend onderzoek in naar vernieuwend ontwerp, nieuwe materialen en technieken. Anderzijds engageren we ons om tijdens ontwerp- en bouwtraject de nodige input voor budgetbewaking aan te leveren.

 

Onze gebouwen en sites moeten “werken”. In de enge zin moeten de voorziene functies optimaal georganiseerd zijn, maar ze dienen zich ook leesbaar en uitnodigend te integreren in de meso/macro omgeving. Hetgeen we ontwerpen en bouwen moet daarenboven de capaciteit in zich dragen om op middellange en lange termijn “doorwerken” mogelijk te maken, zonder al te grote ingrepen, in functie van de evoluerende maatschappelijke noden.

 

 

 

.                                                                                                                                                                                                                                              .

KOLLEKTIEF

VISIE BUREAU